Терапия

/Терапия
Терапия 2021-04-16T23:09:53+00:00

Лечението(терапия)  на болните животни понякога е малко по-сложно и изисква по специален подход. Пациента не винаги разбира, че сме добронамерени и изпълнени с желание да помогнем те по-бързо да оздравеят.

Сравнително чест проблем е даването на медикаменти през устата и поради тази причина прилагаме инжективно лекарствата за лечение . По някога се налага стопаните да играят роля на медицинска сестра и да прилагат лекарства през устата, инжективно дори и през абокат (венозен катетър) в домашни условия. Винаги трябва да има връзка и комуникация между стопанина пациента и ветеринарният лекар. Стопанина дава информация за ефекта от лечението, промените в състоянието и поведението на пациента. Лечението е бавен и продължителен процес понякога изискващо повече време, средства, доверие и търпение.