Стрес при птиците

//Стрес при птиците

Стресът при птиците много често е причина за развитие на повечето заболявания при птиците. Като стрес фактори може да бъдат:

 • транспорт
 • опити за улавяне или често улавяне
 •  промени  в клетката и около нея
 • бързи промени в храната / хранителни навици
 • промени в температурата
 • неадекватен фотопериод (продължителноста на светлата част на деня)
 • пренаселеност в клетката
 • силен шум
 • участие в изложби
 • отглеждане на малките
 • безпокойство от други животни (кучета, котки и  др.)
 • смущения, предизвикани от хора (деца, близост до места, посещавани от хора, които говорят на висок глас, силна музика, телевизия)

Симптомите на стрес не винаги са очевидни. Птицата подложена на стрес губи жизненост, храни се по-малко, може да се развие диария. Продължително действащ стрес неминуемо би довел до развитие на заболяване.

2016-08-28T04:22:58+00:00