Профилактичен преглед

//Профилактичен преглед
Профилактичен преглед 2021-03-11T10:14:27+00:00

S5005011Това е една от задължителните процедури, наред с обезпаразитяването и ваксинирането. Обикновено с напредване на възрастта нашите любимци започват все по–често да страдат от хронични и дегенеративни заболявания, за чието лечение е важно своевременното диагностициране. Нашата препоръка е след 5-6 годишна възраст поне веднъж в годината да се правят такива клинични прегледи, а при необходимост да се назначават допълнителни лабораторни и клинични изследвания. Едни от най-често срещаните заболявания в нашата клиника при възрастните пациенти са сърдечните и туморните заболявания, за които е изключително важно своевременното диагностициране и бързо предприемане на мерки за тяхното лечение.

Във Ветеринарна Клиника КАКАДУ разполагаме с модерен ветеринарен ехограф с който могат да се диагностицират огромен брой сърдечни и туморни заболявания, ранна бременност и много други.
Други изследвания, които понякога налагат при един по-задълбочен преглед са:

 • пълна кръвна картина
 • биохимично изследване на кръв
 • измерване на кръвна захар
 • изследване на урина
 • копро-во-ларвоскопско изследване
 • микробиологично изследване
 • цитонамазка
 • изследване на кожна проба за паразити и за гъбични заболявания – тест с флуресцин
 • измерване на слъзна секреция
 • отоскопиране и много други
 • изследване на хормони

Всички те могат да се направят в нашата клиника.

При своевременното откриване на дадено заболяване шансовете за благоприятен изход са многократно по-големи, за което помагат профилактичните прегледи и консултации при вашия ветеринарен лекар.