Познай породата

//Познай породата

Това е Арсън , стопанката му е преценила, че много трудно понася високите температури и ни се заехме със задачата да му облекчим живота. Преобразихме Арсън до неузнаваемост а стопанката остана възхитена.

Арсън е Пекенез

2017-12-01T14:08:08+00:00