Глисти в окото

//Глисти в окото
  • Глисти в окото

Това е Бруно наш пациент които дойде за преглед с оплакване от стопанката му, че е с инфектирано око. При по задълбочен очен преглед се установи, че в окото му има глисти които са причина за възпалението. След проведеното лечение Бруно вече е здрав и готов за нови подвизи.

Куче с глисти в окото

Куче с глисти в окото

2021-03-22T01:38:55+00:00