Корона вирус при домашните любимци

//Корона вирус при домашните любимци

Животните също боледуват от болести причинявани  от корона вирус. Вирусите са високо специфични т. с. всеки вирус придизвиква заболяване при точно определен животински вид куче, котка, човек и т.н. . Корона вирусната инфекция при кучето и котката протичат с признаци от страна на храносмилателната система – повръщане и диария. Вируса при кучето и котката НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ЗАБОЛЯВАНЕ ПРИ ЧОВЕКА И ОБРАТНОТО СЪЩО, човек не може да се зарази от домашните любимци.

С днешна дата Световната Здравна Организация не предоставя данни животните да са източник на зараза или резервоари за  COVID-19.

2020-03-13T09:46:24+00:00