Корона вирус при домашните любимци

//Корона вирус при домашните любимци
  • коронавирус животни

Животните също боледуват от болести причинявани  от корона вирус. Вирусите са високо специфични т. с. всеки вирус придизвиква заболяване при точно определен животински вид куче, котка, човек и т.н. . Корона вирусната инфекция при кучето и котката протичат с признаци от страна на храносмилателната система – повръщане и диария. Вируса при кучето и котката НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ЗАБОЛЯВАНЕ ПРИ ЧОВЕКА И ОБРАТНОТО СЪЩО, човек не може да се зарази от домашните любимци.

С днешна дата Световната Здравна Организация не предоставя данни животните да са източник на зараза или резервоари за  COVID-19.

2020-03-13T09:46:24+00:00