Белолици астрилди

//Белолици астрилди
  • финки,owl finches,амадина,астрилда

Това са най-дребните амадини дължината на тялото е около 9 см. Миниатюрният им размер и любопитното им поведение ги правят интересен домашен любимец. Естественото им место обитание е Австралия. Обикновено живеят в големи групи по 30-40 птици. Тези птички се нуждаят от просторна клетка където да могат активно да прехвръкват.  Белолиците астрилди нямат песента на канарчето или на другите пойни птици. Те не са с атрактивно оцветяване като другите амадини, техните цветове са кафяво и бяло. но комбинирани по изключително интересен  начин. Диференцирането на половете е много трудно.

 

2017-12-01T14:08:08+00:00