Хирургия

/Хирургия
Хирургия 2021-04-17T00:23:49+00:00

Само телефонното обаждане относно  цената на операцията не е критерии за подходящо място за операция на вашият любимец. Запознайте се лично с лекаря хирург и преценете на място дали „става”.

Убедете се че операцията е необходима. Интересувайте се в какво се състой операцията.

  • В нашата клиника сме приели да спазваме следният алгоритъм на действие
  • Задължително 12 часа пълна диета(без храна и вода)
  • Операциите се извършват сутрин. Изключение са операциите по спешност.
  • При пристигане на пациента в клиниката се прави клиничен преглед и необходимите изследвания  (изследване на кръв, кардиограма) преди операцията.
  • Подготовка на пациента –медикаментозна подготовка (премедикация), поставяне на венозен катетър (абокат), упояване, избръсване на участъка които ще се оперира.
  • Уведомяване на стопанина за приключване  на операцията
  • Уведомяване на стопанина кога може да си прибере любимеца
  • Разясняване относно след оперативните грижи- абокат, превръзка, хранене.

Ако има оставен абокат или превръзка най-лесно те могат да се предпази животното да не го свали е като се постави предпазна яка. Първото хранене след операцията е най-добре да е 10-12 часа след операцията.

При наличие на кървене, отваряне на раната, внезапно влошаване на общото състояние на животното, или друго нещо което ви притеснява не се колебайте да потърсите лекаря извършил операцията.

Нашата клиника разполага със съвременно оборудване с което се следят жизнените показатели на всеки пациент по време на операция. Той отчита сърдечна дейност, дишане, пулс, сатурация (насищане на кръвта с кислород) и температура. С помощта на този апарат се повишава сигурността на пациента по време на упойка.