Цени 2017-12-01T14:08:08+00:00
Услуга Цена
Прегледи
Общ клиничен преглед 15 лв.
Контролен преглед 8 лв.
Консултация 10-20 лв.
Преглед извън работно време 20 лв.
Домашно посещение на място в кв. Дианабад ( не включва цената на прегледа ) 15/20лв.
Ваксини
Ваксина Куче – преглед + заверка на паспорт  35лв.
Ваксина Котка тривалентна- преглед + заверка на паспорт 35 лв.
Ваксина Котка петвалентна – преглед + заверка на паспорт 60 лв.
Ваксина заек 20 лв.
Бяс 20 лв.
Издаване на обикновен паспорт 5 лв.
Издаване международен паспорт 15 лв.
Заверка на международен паспорт (при пътуване в чужбина)=преглед+цената на лекарстват
Поставяне на микрочип 40 лв.
Обезпаразитяване
Външни паразити – Куче/котка (бебе) – спрей 8-15 лв.
Даване на лекарство през устата (не включва цената на лекарството) 5 лв.
Отстраняване на кърлеж 8 лв. + 2 лв . всеки следващ
Хирургическо отстраняване на кърлеж 15 лв.
Стационар
Хоспитализация в деня на хирургическата манипулация(4 часа) Безплатно
Стационар –дневен 10-20 лв. без лекарствата
Хотел Птици 6-10 лв./клетка/ден
Хотел Хамстер 6 лв./ден
Хотел морско свинче/заек 8 лв./ден
Хотел Котка 12 лв./ден
Интензивни грижи
Кислородна терапия 10 лв./час
Кръвопреливане – цяла кръв – куче 150-300 лв.
Кръвопреливане – цяла кръв – котка 100-200лв.
Трансфузия на плазма 80-150 лв.
Поставяна на хранопроводна сонда куче/котка 50-70 лв.
Поставяне на централен венозен катетър 20-30 лв.
Поставяне на гръдна тръба 60-150 лв.
Мониториране 10 лв./час
Флуидна терапия
Абокат 10-15 лв.
Система венозна – банка 15 лв.
Флуиди подкожно 10-15лв.
Флуди чрез инфузионна помпа 10 лв./час
Подкожна/мускулна инжекция 5-10 лв.
Медицински манипулации
Вземане на урина с катетър 10 лв.
Вземане на кръв 10 лв.
Превръзка на рана 10-30 лв.
Шиниране куче/котка 35-45 лв.
Почистване на уши 15-25 лв. без упойка
Промивка на уши 20-40 лв. без упойка
Почистване на анални жлези 10 лв.
Почистване на анални жлези с промивка 25 лв.
Промиване на препуциум/влагалище 15 лв.
Изрязване на нокти 10-15 лв.
Изрязване – изпиляване на клюн 10-35 лв.
Изрязване – изпиляване на зъби 10-20 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от лапа 30-40 лв. без упойка
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 30-40 лв. без упойка
Отстраняване на чуждо тяло от носа 40 лв. без упойка
Отстраняване на чуждо тяло от окото 30 лв. без упойка
Повърхностна рана обработка 20 лв. без упойка
Дренаж 25-40 лв. без упойка
Рана зашиване 30-50 лв. без упойка
Абсцес отваряне куче/котка 30-50 лв. без упойка
Абсцес обработка при заек 60-100 лв.
Обработка на флегмон 25-100 лв. без упойка
Цистоцентеза куче 15-25 лв. без упойка
Kатетеризиране на мъжко животно 25 лв. без упойка
Катетеризиране на мъжко животно с упойка и пришит катетър 50 лв.
Катетеризиране на женско животно 20 -30 лв.
Клизма куче 25-55 лв. без упойка
Клизма котка 25-35 лв. без упойка
Ставна инжекция 20 лв. с ЛС
Абдоминоцентеза – диагностична 15 лв.
Абдоминоцентеза – терапевтична 25-70 лв.
Торакоцентеза – диагностична 15 лв.
Торакоцентеза – терапевтична 25-70 лв.
Перикардиоцентеза 100-180 лв. без упойка
Ортлани тест + упойка 30 лв.
Зъбен камък с ултразвук 65-100 лв. СУ
Изваждане на млечни зъби инцизив, кътник, кучешки 10-30 лв. без упойка
Изваждане на постоянни зъби инцизив, кътник, кучешки 10-100 лв. без упойка
Молари и премолари на морско свинче/заек 50-90 лв.
Изкуствено осеменяване 100-150 лв.
Упойка
Пропофл 20 лв.
Обща Упойка 20-35 лв. без абокат
Инхалационна упойка 60 лв. / час
Локална упойка 15 лв.
Бързо събуждане 20лв.
Операции в областта на главата
Пластика на твърдо/меко небце 120-200 лв.
Ороназална фистула 150-230 лв.
Отстраняване гингив. тумори и епулис 80-180 лв.
Екстирпация на слюнчена жлеза 140-200 лв.
Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно 120-150 лв.
Корекция на ентропиум/ектропиум – двустранно 220-290 лв.
Cherry eyе едностранно 140-200 лв.
Cherry eyе двустранно 260-350 лв.
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 120-200 лв.
Пришиване на клепачи /трети клепач/ 80-100 лв.
Корнеално чуждо тяло 80-200 лв.
Корнеална язва – скарификаци 80 лв.
Хирургическо лечение на панус 80-200 лв.
Хирургическо отстраняване на ектопични мигли 80-200 лв.
Рани на клепачите 80-200 лв.
Тумори на клепачите 140-220 лв.
Енуклеация 140-220 лв.
Отохематом 120-140 лв.
Отстраняване на тумори / полипи от ушния канал 90-130 лв.
Аблация на ушния канал 150-400 лв.
Операции на хранопровода – шийна област 150-300 лв.
Коремни операции
Диагностична лапаротомия 60-120 лв.
Умбиликална херния 70-130 лв.
Ингвинална, скротална, фемурална херния 130-260 лв.
Травматична херния/евентрация 150-270 лв.
Перинеална херния едностранна/двустранна 190-320 лв.
Перианални тумори 120-250 лв.
Корекция на изпадане на ректум без некроза на червото 90 лв.
Корекция на изпадане на ректум с некроза на червото 200 лв.
Корекция на изпадане на ректум колопексия 200 лв.
Тумор на ректума 100-180 лв.
Спленектомия 150-290 лв.
Гастротомия 150-220 лв.
Частична гастроектомия 220-280 лв.
Пилоропластика 200-260 лв.
Ентеротомия 160-250 лв.
Ентероанастомоза 220-400 лв.
Мегаколон  200-260 лв.
Инвагинация 200-300 лв.
Превъртане/разширение на стомаха 350-600 лв.
Оперативно лечение на перитонит 150-300 лв.
Екстирпация на анални жлези 160-220 лв.
Операции на уринарните/половите пътища
Пиометра – куче 140-200 лв.
Пиометра – котка 130-170 лв.
Цезарово сечение – секцио 100-290 лв.
Кастрация мъжко куче 70-130 лв.
Кастрация мъжко куче тумор тестис кастрация +30%
Кастрация женско куче 95-185 лв.
Кастрация разгонено живoтно +20%
Кастрация женска котка 85 лв.
Кастрация мъжка котка 65 лв.
Кастрация заек/гризачи мъжко животно 80 лв.
Кастрация заек/гризачи женско животно 100 лв.
Кастрация крипторхид едностранен кастрация +50%
Кастрация крипторхид двустранен кастрация +100%
Мастектомия – куче частична 120-180 лв.
Мастектомия – куче тотална 140-250 лв.
Мастектомия – котка частична 100-140 лв.
Мастектомия – котка тотална 150-180 лв.
Цистотомия – камъни 160-280 лв.
Цистотомия – тумор 190-280 лв.
Поставяне на цистостомален катетър 90 лв.
Уретротомия 150-250 лв.
Скротална уретростомия куче 200-300 лв.
Перинеална уретростомия котка 160-230 лв.
Абдоминална уретростомия 190-260 лв.
Реуретростомия 120-200 лв.
Травматично разкъсване на уретрата 150-300 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия 150-250 лв.
Тестикуларни тумори 100-150 лв.
Изпадане на влагалище/пенис 120-200 лв.
Фимоза, Парафимоза, френулум перзистенс 120-160 лв.
Отстраняване на бъбрек 200-300 лв.
Простатен абсцес/циста 250-500 лв.
Отстраняване на кожни тумори 80-200 лв.
Операции на дихателната система
Пластика на ноздри 120-160 лв.
Трахеотомия 100-200 лв.
Трахеостома 120-220 лв.
Диафрагмална херния 200-600 лв.
Ортопедични операции
Луксация на долночелюстна става – закрито наместване 60-100 лв.
Ампутация на пръст 80-180 лв.
Луксация на тазобедрена става закрито наместване 70-100 лв.
Луксация на тазобедрена става оперативно наместване 250-400 лв.
Луксация на тарзална става – изкуствени връзки/td> 200-500 лв.
Възстановяване на сухожилия 100-300 лв.
Остеотомия на бедрената глава 180-280 лв.
Ампутация на гръден/тaзов крайник – котка 150-200 лв.
Ампутация на гръден/тaзов крайник – куче 230-250 лв.
Лабораторна диагностика
Пълна кръвна картина 20 лв.
Биохимични показатели – за показател 4 лв.
Стандартен панел биохимия 45 лв.
Определяне време за съсирване 10 лв.
Глюкоза – глюкомер 5 лв.
Глюкозна крива 25-80 лв.
Изследване на урина тест лента 6 лв.
Изследване на урина под микроскоп 12 лв.
Изследване лента+микроскоп 18 лв.
Копроовоскопия 20 лв.
Цитологично изследване 30 лв.
Кожна проба 15 лв.
Посявка за дерматофити 30 лв.
Микробиологично изследване 35лв.
Електрокардиограма (ЕКГ) 25 лв.
Тест – парвовироза Ag 30 лв.
Тест – парвовироза Ab 30 лв.
Тест – гана 30 лв.
Тест Парво / Коронавирус 35лв.
Тест – FРV 30 лв.
Тест Токсоплазмоза 30 лв.
Тест-FIP/FEL 35 лв.
Тест Дирофилария 30 лв.
4 Д Тест 50 лв.
Тест Гиардия 30 лв.
Тъканна биопсия 70 лв.
Ехография – коремни органи 50 лв.
Ехография – един орган 35 лв.
Ехография – кожа 15 лв.
Ехография – око 20 лв.
Измерване на очно налягане 15 лв.
Влагалищна цитонамазка 15 лв.
Титър антитела бяс 350 лв.
Евтаназия/престой за екарисаж
Гризач 15-25/10-15 лв.
Котка 35/25 лв.
Куче до 5 кг 35/25 лв.
Куче от 5до 10 кг 40/30 лв.
Куче от 10 до 20 кг 45/35 лв.
Куче от 20 до 30 кг 55/45 лв.
Куче от 30 до 40 кг 65/55 лв.
Куче над 40 кг 75/60 лв.
Подстригване (само след предварително записан час)
Котка (включва упойка) 40-55 лв.
Болонка 35-40 лв.
Пудел 35-55 лв.
Кокер 40-55 лв.
Йоркшир – пълно 35 лв.
Йоркшир – частично 20 лв.
Уестхайленд териер 40 лв.
Цверг шнауцер 30-40 лв.
Мител шнауцер 40-50 лв.
Ризен шнауцер 50-60 лв.
Ретривър 50-60 лв.
Хин / Пекенез / Померан 35 лв.
Къпане на дребно куче/котка(до 5 кг.) 15 лв.
Къпане на средно куче 25 лв.
Упойка 5-10 лв.
Цената се определя от поведението на кучето и състоянието на козината му
Цените в ценоразписа се отнасят за манипулации и услуги в работно време. Извън него цените са по-високи. .
Последна актуализация Септември 2017г.